תקן זה עוסק בבטיחות במוצרי לייזר. למעשה תקנות הבטיחות בעבודה עם לייזר מושתתות על התקן הישראלי 1249 חלק 1 אשר הוחלף בתקן הישראלי 60825-1. תקן זה אימץ את רובו של התקן האירופאי IEC 60825-1.  

תקן 60825-1 זה מהווה את הבסיס של חישובי בטיחות הלייזר. התקן מגדיר באר היטב כיצד לסווג את רמת הסיכון של הלייזר, מרחק הסיכון ועוד חישובים רבים אחרים. אנו, באופן אישי ממליצים מאוד לכל ממונה בטיחות לייזר לרכוש את התקן הזו אשר מהווה תקן חשוב מאוד בתחום בטיחות הלייזר.