תקן זה מהווה את הקווים המנחים בחישובי משקפי מגן ללייזר. התקן הישראלי 4141-10 אימץ ברובו את התקן האירופאי EN207. נדגיש כי הגרסה העדכנית בתקן האירופאי הינה מחודש 3.2017 ואילו בתקן הישראלי הגרסה המעודכנת הינה מחודש 8.2018.  

נדגיש כי למעשה כל ממונה בטיחות לייזר ובוודאי כל בודק לייזר מאושר חייב להכיר על בוריו את התקן הזה ולעבוד על פיו. אנו נתקלים חדשות לבקרים בבודקים מאושרים אינם ערים לשינויים שחלו בתקן זה.