תקנות הבטיחות בעבודה עם לייזר, מהוות את הקו המנחה בניהול מערך בטיחות לייזר. למעשה תקנות אילו אומצו ונחתמו ע"י אהוד אולמרט בשנת 2005 בהיותו שר התמ"ת.

קרא עוד

תקן 60825-1 עוסק בבטיחות במוצרי לייזר. תקן זה חל על הבטיחות של מוצרי לייזר הפולטים קרינה בתחום אורכי הגל 180 נ"מ עד 1 מ"מ. למעשה תקנות הבטיחות בעבודה עם לייזר של משרד התמ"ת מושתתים גם על תקן זה.

קרא עוד

תקן זה מהווה את הקווים המנחים בחישובי משקפי מגן ללייזר. התקן הישראלי 4141-10 אימץ ברובו את התקן האירופאי EN207. נדגיש כי הגרסה העדכנית בתקן האירופאי הינה מחודש 3.2017 ואילו בתקן הישראלי הגרסה המעודכנת הינה מחודש 8.2018

קרא עוד

זהו עמוד מאמר כללי בו ניתן להשתמש על-מנת להוסיף תוכן לאתר האינטרנט שלך.

קרא עוד