כיצד ממנים ממונה בטיחות לייזר

כיצד ממנים ממונה בטיחות לייזר

המעסיק ימסור למפקח עבודה אזור בקשה לאשר מינוי ממונה בטיחות באמצעות טופס הודעה על מינוי ממונה על הבטיחות ויצרף את המסמכים הרלוונטיים. מפקח עבודה אזורי ישלח בכתב אישור או סירוב מינוי הממונה הבטיחות

קרא עוד  
האם חייבים למנות ממונה בטיחות לייזר?

האם חייבים למנות ממונה בטיחות לייזר?

זהו עמוד מאמר כללי בו ניתן להשתמש על-מנת להוסיף תוכן לאתר האינטרנט שלך.

קרא עוד  
דרגות סיכון של לייזר

דרגות סיכון של לייזר

דרגות הסיכון של מוצרי לייזר נקבעים בהתאם לגבול הפליטה הנגישה שלהם. הסיווג מתבצע על פי התקן IEC 60825-1.

קרא עוד