תקנות הבטיחות בעבודה עם לייזר, מהוות את הקו המנחה בניהול מערך בטיחות לייזר. למעשה תקנות אילו אומצו ונחתמו ע"י אהוד אולמרט בשנת 2005 בהיותו שר התמ"ת. למעשה אולמרט אימץ לחלוטין את התקן האירופאי EN 60825. למעשה התקן הישראלי ת.י 60825-1 והתקן האירופאי EN 60825 הינם תקנים זהים. כמו כן, בשנת 2010, נכנס נוהל משלים לתקנות הבטיחות בעבודה עם לייזר, נוהל לאישור עבודה במוצרי לייזר ולבדיקות סביבתיות תעסוקתיות תקופתיות.

באופן מעשי תקנות הבטיחות בעבודה עם לייזר בנויות מ 16 תקנות. לצורך הנגשת המידע באפקטיביות נרכז כאן את עיקרי התקנות עם ההשלכות המעשיות:

שימוש במוצר לייזר - תקנה מספר 3: תקנה זו אומרת את הדבר הבא:

בכדי להשתמש במוצר לייזר מוסכן חייבים להתקיים 3 תנאים: 

א. רמת הסיכון של המוצר מסומנת עליו באופן ברור ובולט לעין.  

ב. למוצר מצורפות הוראות בטיחות לגבי הפעלתו והשימוש הבטוח בו ולגבי ציוד המגן האישי ואמצעי המגן האחרים הנדרשים;

ג. מעבדה מאושרת אישרה כי תנאי העבודה, הסימון של המוצר ואמצעי המגן וציוד המגן האישי מתאימים למוצר הלייזר ולרמת הסיכון שלו.  

משמעות הדברים היא ברורה - ללא אישור מעבדה מאושרת, אסור להפעיל את הלייזר. 


חובותיו של המעביד - תקנה מספר 4: תקנה זו מפרטת מהם החובות של המעביד.

למעשה למעביד יש 11 חובות לקיים: