תקן 60825-1 עוסק בבטיחות במוצרי לייזר. תקן זה חל על הבטיחות של מוצרי לייזר הפולטים קרינה בתחום אורכי הגל 180 נ"מ עד 1 מ"מ. למעשה תקנות הבטיחות בעבודה עם לייזר של משרד התמ"ת מושתתים גם על תקן זה.

קרא עוד