שירותי החברה


ממונה בטיחות לייזר

מינוי ממונה בטיחות לייזר מתחייב מפסקה 1 של תקנה 4.א בתקנות הבטיחות בעבודה עם לייזר

קרא עוד

הדרכות בטיחות לייזר

בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה עם לייזר, חובתו של המעסיק להדריך כל עובד חדש, מיד עם קבלתו לעבודה

קרא עוד