תקן זה מהווה את הקווים המנחים בחישובי משקפי מגן ללייזר. התקן הישראלי 4141-10 אימץ ברובו את התקן האירופאי EN207. נדגיש כי הגרסה העדכנית בתקן האירופאי הינה מחודש 3.2017 ואילו בתקן הישראלי הגרסה המעודכנת הינה מחודש 8.2018

קרא עוד