בהתאם לתקן הישראלי 60825-1 קיימים מספר דרגות סיכון של לייזרים. 

לייזר דרגה 1 - class 1: 

לייזר המסווג בדרגת הסיכום class 1 הוא לייזר שאין בו סיכון בכל מצב אפשרי לרבות מצבים של שימוש במכשור אופטי להסתכלות ישירה באלומת הלייזר. הסיבה שהלייזר אינו מסוכן נובעת מכך שרמות החשיפה הנגישה הינה נמוכה מרמת סף - רמת ה MPE. עבור לייזרים המסווגים בדרגת הסיכון class 1 אין צורך בשימוש במשקפי מגן.  


לייזר דרגה 2 - class 2:

לייזר בתחום הנראה 400-700nm שרפלקס המצמוץ בלבד מספק הגנה למשתמש בכל מצב אפשרי. עבור לייזרים שכאילו על פי רוב אין צורך בשימוש במשקפי מגן. אם כי, לצורך הדיוק, מעיון בתקן הישראלי 4141 חלק 11 המאמץ במלואו את התקן האירופאי EN408 ניתן לראות שבמצבים שבהם קיים צורך להתבונן באלומה לייזר המסווג בדרגת הסיכון class 2 יצריך שימוש במשקפי מגן


לייזר דרגה 3R:

לייזר שאלומתו הישירה יש בה סיכוני עיניים מופחתים בהשוואה לסיכונים של דרגה 3B.


לייזר דרגה 3B:

לייזר שאלומתו הישירה יש בה סיכוני עיניים אבל לא אלומה מפוזרת.

באופן עקרוני 2 דרגות הסיכון הללו דומים, אבל חומרת הנזק בלייזרים המסווגים בדרגת הסיכון class 3B תהיה גדולה יותר מלייזרים המסווגים בדרגת הסיכון class 3R. הנזק עלול להיות אפילו עיוורון. 

נקודה נוספת שחשוב לציין שישנם לייזרים המסווגים בדרגת הסיכון class 3B שאפילו יכולים לגרום לכוויות, אם כי על פי רוב לייזרים אילו לא יגרמו לכוויות. 


לייזר בדרגת הסיכון class 4: 

לייזר שאלומתו הישירה מסוכנת לעור, מסוגלת להצית חומרים דליקים, ואפילו אלומתו המפוזרת מסוכנת לעיניים.