כאמור בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה עם לייזר, פסקה 1 של תקנה 4.א, המעסיק מחויב למנות ממונה בטיחות לייזר באישור של מפקח עבודה אזורי. מינוי ממונה בטיחות הלייזר מתבצע באמצעות אחת משתי הדרכים הבאות:
הדרך הראשונה: שליחת טופס ייעודי ישירות מהאתר של משרד התמ"ת 
הדרך השנייה: פנייה ישירה למפקח עבודה אזורי של המחוז בו נמצאת החברה. במדינת ישראל קיימים המחוזות הבאים:
מחוז צפון - במחוז זה צריך לשלוח מייל ישירות לארווין סני או לפנחס ברי

מחוז מרכז - במחוז זה צריך לשלוח מייל ישירות למיכאל ספרו

מחוז דרום 

במידה ואתם לא יודעים באיזה מחוז נמצא המפעל או החברה שלכם, הכנסו לאתר של מנהל בטיחות ובדקו לאיזה מחוז אתכם שייכים.

לאחר שליחת הבקשה למינוי, צריך לוודא שמפקח עבודה אזורי, אכן אישר את הבקשה למינוי. את הבדיקה עושים באמצעות האתר של משרד העבודה ורווחה