ממונה בטיחות לייזר

מינוי ממונה בטיחות לייזר הינו חובה של המעסיק בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה עם לייזר. למרות שמינוי ממונה בטיחות לייזר נראה על פני השטח עוד פעולה טכנית שהמעסיק חייב לבצע, אין כך פני הדברים, ממונה בטיחות לייזר איכותי מהווה את הציר המרכזי בניהול מערך בטיחות הלייזר ומהווה יועץ טוב של המעסיק. 

בכדי להיות יועץ טוב של המעסיק, המקנה שקט נפשי, על ממונה בטיחות הלייזר להכין תכנית שנתית לניהול מערך בטיחות הלייזר. תכנית זו, תכלול כמובן תכנית עבודה שנתית שתתעדכן באופן דינאמי בהתאם לצורכי החברה. תכנית זו תכלול הן את הפעולות הנצרכות לביצוע בשגרת העבודה והן בתרחישים של שינויים.  

בניית תכנית עבודה ועדכונה על פי הצורך, מאפשר לנהל את מערך בטיחות הלייזר באופן מתוכנן ובנוי מפעולות בשגרה הכוללות ביקורת תקופתיות לאיתור מפגעים, הדרכות בטיחות לייזר להעלאת המודעות ולהתראה בפני הסכנות הקיימות, ובנוסף מתן מענה לשינויים הקיימים בחברה. 

אל תתפשרו על טיב ממונה בטיחות הלייזר