הדרכות בטיחות לייזר


הדרכות בטיחות לייזר

בהתאם לפסקה 3 בתקנה 4.א בתקנות הבטיחות בעבודה עם הלייזר, המעסיק מחויב להעביר הדרכת בטיחות לייזר לכל עובד חדש מיד עם קבלתו לעבודה וכל עובד אחר אחת לשנה לפחות. התקנות קובעות שההדרכה צריכה להינתן באמצעות ממונה בטיחות לייזר או מכון להדרכה. חברתנו מספקת שירותי הדרכת בטיחות לייזר הן לחברות וארגונים.